Geboren in het hanze -en zuivelstadje Bolsward, Nederland.

Mijn passie

Dilettant ingenieur met een heldere visie

" In de wereld van logische raadsels zetten aannames je altijd op een dwaalspoor. We dienen een raadsel oplossend vermogen te tonen."

Dat is mijn conclusie na jaren van aannames vanuit omgeving, schoolboekjes, media maar ook alle religies. Door het filteren van al deze verkeerde(leugens)aannames.....kan ik met trots u meenemen op aarde.

De Bijbel is mijn leidraad voor mijn geloof en werken. God Schiep de Aarde en de Hemel met een Gewelf erom heen. De Aarde is stationair en waterpas. Het idee dat we op een bolle draaiende aardbol leven is al een aanname of leugen. En zo zijn er meerdere belangrijke zaken of aannames waarin u helaas bent voorgelogen.....

In gesprek met mijzelf .............

Willibrordus(Willy) van der Weidegeboren in het Friese Hanze- en zuivelstad Bolsward, Nederland. Friesland(Fryslan) heeft de grootste concentratie, per vierkante kilometer, van koeien, melk en drijfmest op aarde als provincie.

Dat in het jaar 1961 dat ik werd geboren. Hij houdt zich vooral bezig met het promoten van gezonde kringloop landbouw, gebaseerd op Gods Schepping.

Als propagandist van de Nieuwe Orde(Gods Koninkrijk) op aarde voel ik mij gesterkt.

Geboren en 'getogen' uit een arbeidersgezin waarbij de rooms-katholieke kerk centraal stond. Mijn roepnaam werd al gauw Willy(Willie) van der Weide.

Bezocht een aantal schoolinstellingen in Bolsward, Rijs, Harlingen en Sneek. Later nog enige empirische studies gevolgd in Oekraïne, Slowakije, Indie en Iran.

Woonde onder meer 25 jaar in landen als de voormalige Tsjecho-Slowakije en Sovjet-Unie. Communiceer in 5 talen.

ACHTERGROND

Begon ooit te werken bij de Post en Telegraaf(PTT)in 1983 en ving in 1993 aan als internationaal manager bij het staats bedrijf genaamd(Oekraïnse)Lorta. Vervolgens betrokken bij o.m. projecten en producties in de zuivel, meststoffen en bosbouw.

Bezocht als mens meer dan 30 landen. De eerste serieuze reis was als jongeling naar de Sovjet-Unie met een automobiel in 1983.

Sinds 2018 woonachtig in Arnhem.

SPORT en Hobby

Dammen, voetbal, atletiek, rugby en vintage stijl.

POLITIEK

Niet links en niet rechts maar rechtdoor het midden naar voren.

VISIONAIR

De herfst van mijn leven is voelt als de lente des levens.

Een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van nauwkeurig kennis. Combineer en ontwikkel visies door mijn ervaringen, onderzoek en zuivere aanbidding Gods.

De Bijbel en Schepping kennis komen samen met empirisch wetenschap.

Mijn stelling(en) mag eenieder beproeven in alle redelijkheid en met fatsoen. Mijn geloof is doorleefd.

COMPLEET DENKER i.p.v. complotdenker

Van 'complotdenker' naar compleet denker. Dat is eigenlijk wat het is. Mensen met andere ideeën over hoe zaken zijn of ontstaan, worden vaak weggezet als 'complotdenker' en daarmee is de kous af.

Willibrordus van der Weide probeert het compleet denken over te brengen met zijn empirisch onderzoek. Dit in plaats van postuleren uit zogenaamd 'wetenschappelijke 'aannames. Je staat ergens voor anders loop je overal mee in de bekende meute.

Er is veel onverschrokken en vastberadenheid nodig. Zonder gedrevenheid en rechte rug lukt dit niet. Als breekijzer is een Renaissance nodig op aarde, onder andere in de landbouw.

Als kind was ik onzeker, eenzaam en angstig door onwetenheid en koersloos leven. Vandaag de dag behoef ik geen angst te hebben met een goed geweten. Open staan en luisteren naar anderen, vragen stellen en thema's beredeneren. 

De wet der werkelijkheid is bij mij alleen van toepassing.

NORMEN en WAARDEN

Het valt mij op, wellicht u ook, dat onze omgangsnormen sterk in verval raken. Dat geldt ook voor taalgebruik en het schrijven van teksten. 

Er bestaat dan ook geen gender neutraal taalgebruik bij mij of in de Schepping Gods. Het is en blijft altijd dames en heren. Zoals acteurs(man) en actrices(vrouw). Laat mij niet meesleuren met de hypes of morele agenda van elitaire lobby-groeperingen.

Het is voor mij een lange ontdekkingsreis geweest met veel voortschrijdend inzicht door pijnvolle ontdekkingen en situaties in dit wereldsysteem.

De beste tijd is daarom nu met meer Goed Nieuws in aantocht!

Spreuken 9:10

"De vreze des Jahweh God is het beginsel van de wijsheid, en de wetenschap van de heiligen is verstand."

Was getekend op 01-11-2017.

W.A. van der Weide, Arnhem 

 

Interview op SALTO TV, Amsterdam 2021

Met dank aan mevrouw Mensink, Patricia