Mijn passie

Visionair, uitvinder, mens en liefhebber God.

Willibrordus van der Weide, geboren in het Friese Hanzestadje Bolsward, Nederland.

Dat in het jaar 1961. Hij houdt zich bezig met het promoten van kringloop landbouw, gebaseerd op Gods Schepping.

Daarnaast ben ik zelf spreker en geef lezingen over verschillende vitale onderwerpen.

Geboren en 'getogen' uit een arbeidersgezin waarbij de rooms-katholieke kerk centraal stond.

Bezocht een aantal schoolinstellingen in Bolsward, Rijs, Harlingen en Sneek. Later nog enige studies gevolgd in Oekraïne en Slowakije.

Woonde onder meer 25 jaar in landen van de voormalige Tsjecho-Slowakije en Sovjet-Unie. Communiceer in 5 talen.

Bijzondere drang in Gods Schepping, techniek en mooie uitvindingen.

ACHTERGROND

Begon ooit te werken bij de Post en Telegraaf(PTT)in 1983 en ving in 1993 aan als manager bij een staats bedrijf genaamd(Oekraïnse)Lorta. Vervolgens betrokken bij projecten en producties in de zuivel, meststoffen en bosbouw.

Bezocht als mens meer dan 40 landen. De eerste serieuze reis was naar de Sovjet-Unie met een automobiel in 1983. Sinds 2018 volwaardig woonachtig in Arnhem.

VISIONAIR

Meer bewust geworden op latere leeftijd.

Een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van nauwkeurig kennis. Combineer en ontwikkel visies door mijn ervaringen, onderzoek en zuivere aanbidding Gods.

De Bijbel en Schepping kennis samen met empirisch wetenschap laat namelijk geen ruimte voor leugens toe. Mijn stelling(en) mag eenieder beproeven in alle redelijkheid en met fatsoen. Mijn geloof is doorleefd.

COMPLEET DENKER

Van 'complotdenker' naar compleet denker. Dat is eigenlijk wat het is. Mensen met andere ideeën over hoe zaken zijn of ontstaan, worden weggezet als 'complotdenker' en daarmee is de kous af.

Willibrordus van der Weide probeert het compleet denken over te brengen met zijn empirisch onderzoek. Dit in plaats van postuleren uit zogenaamd 'wetenschappelijke 'aannames. Je staat ergens voor anders loop je overal mee in de bekende meute.

Zaken als bijvoorbeeld evolutie, darwinisme, maanlandingen, zwaartekracht, ruimtevaart, religies, Koran, holocaust en de zogenaamde atoombommen heb ik uitvoerig en intens bestudeerd. Hierin kan ik op elk niveau uitleg geven wat hierin niet.... klopt.

Het verzuimen door mensen van juiste vragen over de bovenstaande onderwerpen bijvoorbeeld.

Er is veel onverschrokken en vastberadenheid nodig om leugens vanuit ons onderwijs, wetenschap, geschiedenis en media te tackelen. Zonder gedrevenheid en rechte rug lukt dit niet. Als breekijzer is de Renaissance nodig op aarde en zeker in de landbouw.

Mijn onderzoek ontmaskert, klaagt aan en verdedigt wat de meesten juist niet willen horen. Niet buigen voor druk uit familie, omgeving, religie of media.

Als kind was ik erg onzeker, verwaarloost, eenzaam en angstig door de onbekendheid en vertroebeling. Vandaag de dag behoef ik geen angst te hebben met een goed geweten. Open staan en luisteren naar anderen, vragen stellen en thema's beredeneren.

Kreeg erg veel voor de kiezen. Dat heeft mij ook gevormd wie ik ben en wat ik als kennis en geloof in huis heb. Standvastigheid met overgave van de redelijkheid.

NORMEN en WAARDEN

Het valt mij op, wellicht u ook, dat onze omgangsnormen sterk in verval raken. Dat geldt ook voor taalgebruik en het schrijven van teksten. De onverschilligheid is groeiende, wereldwijd.

Heeft u weleens een 'schoon schrijven' gedaan naar iemand toe? Juist taalgebruik, hoffelijke bejegeningen en fatsoenlijke kledij sieren de mens-. Daarom blijft netheid en fatsoen de regel bij mij.

Er bestaat dan ook geen gender neutraal taalgebruik bij mij of in de Schepping Gods. Het is en blijft altijd dames en heren. Laat mij niet meesleuren met de hypes of morele agenda van politici, media en elitaire lobby groepen.

Daarnaast heb je schuttingtaal en gevloek op de radio en TV, dat men vaak ziet als stoer. Men probeert in papegaaien taal mee te doen aan de algemene opinie. Dit om erbij te horen schijnbaar. De tendens van Nederland is, en de EU, dat ze in geheel geen ontzag voor God tonen.

Het is voor mij een lange ontdekkingsreis geweest met veel voortschrijdend inzicht door pijnvolle ontdekkingen en situaties in dit wereldsysteem.

De beste tijd is daarom nu met meer Goed Nieuws in aantocht!

Tot slot is het goed om de mattenklopper te gebruiken om leugens die ons en God besmeuren voorgoed te verschonen. Hoe staat u hierin?

Op die manier;  

Het voortschrijdende inzicht is daar.

Spreuken 9:10

"De vreze des Jahweh God is het beginsel van de wijsheid, en de wetenschap van de heiligen is verstand."

Was getekend;

W.A. van der Weide, Arnhem 

 

Geboren te Bolsward, Friesland