Geboren in het hanze -en zuivelstadje Bolsward, Nederland.

Nut & Noodzaak

Dilettant ingenieur met een heldere visie

" In deze wereld van raadsels zetten aannames je op een dwaalspoor. We dienen een denkend oplossend vermogen te tonen."

Onze schoolboekjes, media, religie en wetenschappelijke claims met omgevingsdruk, het heeft allemaal invloed op ons bestaan. Door het filtreren van vele hopeloze aannames en vertroebelingen.....kan ik u met trots meenemen op Gods aardrijk.

De Bijbel is mijn leidraad voor mijn geloof en werken. God Schiep de Aarde en de Hemel met een Gewelf erom heen. De Aarde is stationair en waterpas. Het idee dat we op een bolle draaiende aardbol leven is een theorie en voor mij morbide fictie. Technisch is het al niet haalbaar laat staan de idiote uitleg van wetenschappers hierin.

Had te maken met Sociaal Wenselijk Gedrag die niet toelaat dat enige aannames bagger zijn.

En zo zijn er meerdere belangrijke zaken op deze website waarin ik werd belogen. Weest niet verschrikt want het is Goed Nieuws voor u en bevrijdend.

Naam; 

Willibrordus(Willy) van der Weidegeboren in het Friese Hanze- en zuivelstad Bolsward, Nederland. Provincie Friesland.

Friesland(Fryslan) heeft als provincie de grootste concentratie, per vierkante kilometer, van koeien, melk en drijfmest op aarde.

Dan het jaar 1961, toen ik werd geboren. In het stadje Bolsward van hooguit 10.000 inwoners. Hij houdt zich bezig met het promoten van gezonde kringloop landbouw, gebaseerd op Gods Schepping sinds 1987.

Als propagandist van de Nieuwe Orde(Gods Koninkrijk) op aarde voel ik mij gesterkt.

Geboren en groot gegroeid in plaats van opgevoed uit een arbeidersgezin waarbij de rooms-katholieke kerk centraal stond. Mijn roepnaam werd al gauw Willy(Willie) van der Weide. Ongewild, maar zo ging dat.

Mijn jeugd en leven dat kan ik omschrijven als een leven in een soort Krankzinnigen Gesticht. Het geestelijk en psychische niveau van de mens om mij heen kwam vaak niet verder dan het zetten van een bakje leut of koffie...... Er werd veel gepraat en niets gezegd.

Bezocht een aantal schoolinstellingen in Bolsward, Rijs, Harlingen en Sneek. Later nog enige studies gevolgd in buitenlanden.

Woonde onder meer 25 jaar in landen als de voormalige Tsjecho-Slowakije en Sovjet-Unie. Communiceer in enige talen.

ACHTERGROND

Begon ooit betaald te werken via vakantie baantjes bij de Post en Telegraaf(PTT)in 1983. In 1992 werkzaam als internationaal manager bij het staats bedrijf genaamd(Oekraïnse)Lorta. Vervolgens betrokken bij o.m. projecten, uitvindingen en producties in de zuivel, meststoffen en bosbouw. 

Bezocht als mens meer dan 30 landen. De eerste bijzondere reis was als jongeling naar de Sovjet-Unie met een automobiel. Dat was september 1983.

Sinds 2018 permanent woonachtig in Arnhem.

SPORT en Hobby

Atletiek, De broncode en klassieke stijl(en muziek)

POLITIEK

Niet links en niet rechts maar rechtdoor het midden naar voren. Geloof in het komende 1000-jarige rijk Gods.

VISIONAIR

De herfst van mijn leven voelt als de lente des levens.

Een enorme inhaalslag gemaakt op het gebied van nauwkeurig kennis. Combineer en ontwikkel visies met mijn ervaringen, onderzoek en zuivere aanbidding Gods.

De Bijbel en Schepping kennis komen samen met empirische wetenschap.

Mijn stelling(en) mag eenieder beproeven in alle redelijkheid en met fatsoen. Mijn geloof is doorleefd.

Daardoor kan ik zeggen dat ik een erudiet mens ben.

COMPLEET DENKER i.p.v. complotdenker

Van 'complotdenker' naar compleet denker. Dat is eigenlijk wat het is. 

Er is veel onverschrokken en vastberadenheid nodig. Zonder gedrevenheid en rechte rug lukt dit niet. Als breekijzer is een gelukkige Renaissance nodig op aarde. 

Als kind was ik onzeker, eenzaam en angstig door onwetendheid in een koersloos leven. Niet vreemd als je het gevoel hebt dat je leeft met een stel krankzinnigen. Het geploeter door het leven was allemaal tijdverdrijf en zinloos. Doch worstelde ik mij uit deze malaise.

Vandaag de dag behoef ik geen angst te hebben door een goed geweten. Open staan en luisteren naar anderen, vragen stellen en thema's beredeneren. Uiteindelijk houd ik mij bezig met het ultieme Goede Nieuws.

De wet der werkelijkheid is daarom bij mij alleen van toepassing.

NORMEN en WAARDEN

Het valt mij op, wellicht u ook, dat onze omgangsnormen sterk in verval raken. Dat geldt ook voor taalgebruik en het schrijven van teksten. 

Er bestaat bij mij geen gender neutraal taalgebruik. Het is en blijft altijd dames en heren. Zoals acteurs(man) en actrices(vrouw). Laat mij niet meesleuren met de hypes of immorele agenda van elitaire lobby-groeperingen.

Het promoten door de linkse goddeloze elite van onder meer gayparades, LHBTI en homofolie is te bizar voor woorden. Dat horen en zien we straks nooit meer terug op aarde. Psalm 37 de verzen 10 en 11. In die hoop en geloof leef ik op aarde.

Laten we het gezond boerenverstand gebruiken op de platte aarde!

Spreuken 1 vers 7 en 9:10

"De vreze Gods is het beginsel der wetenschap, de dwazen verachten wijsheid en tucht"

"De vreze des Jahweh God is het beginsel van de wijsheid, en de wetenschap van de heiligen is verstand."

Was getekend 

W.A. van der Weide, Arnhem 

 

Interview op SALTO TV, Amsterdam 2021

Met dank aan mevrouw Mensink, Patricia

Uitvinding Udar voor den Boer