Doel en welkom

De Lollards, predikten in eenvoud de enige hoop op aarde.

Deze website(vanaf 2017) is ontstaan,500 jaar, nadat Maarten Luther zijn 95 stellingen(1517) op een kerk deur sloeg uit pure onvrede.

Een groot voorbeeld voor mij zijn de Lollards(Lollarden). Hun leider was John Wyclif(1320-1384), die kreeg de doodstraf van de rooms-katholieke kerk omdat hij de Bijbel vertaalde voor het gewone volk. Hij stelde de kerk voor een gedongen feit dat ze niet de mens Dhr. Jezus van Nazareth(Christus) navolgden in hun daden.

Diezelfde kerk heeft ook mij als kind ernstig besmeurd met vele onwaarheden.

De Lollards betrof een 14de-eeuwse beweging die predikte op het platteland van Engeland. Zij geloofden net als ik, dat de aarde vlak en stationair was en dat God boven de cirkel(platte) van de aarde woont(Jesaja 40:22).

Toen de hervorming ook in Engeland snel voortgang maakte in de 16de eeuw, vond dit onder andere zijn oorzaak in het nog lang niet uitgedoofde lollardisme...... Met hun voel ik mij vereerd met deze zeer moedige eenvoudige mensen. Psalm 37:29

THUIS

In plaats van HOME schrijf ik AARDS THUIS. Waarom?

Onze enige bestemming is alleen de aarde......

Daarom zeggen we ook aardrijk of het rijke aarde Gods.

Er is namelijk geen hemels leven voor ons of ergens anders. De overledenen zullen ter zijner tijd een rechtvaardige opstanding verkrijgen op de gereinigde aarde. Ziekte, tekorten, onrecht en dood zullen eens vergoed verdwijnen.

 

We leven in een gesloten systeem wat uitstekend uitgelegd is in de Bijbel. Dit kan ik u in alle rust uitleggen. Ook waarom ruimtevaart en planeten bezoekjes pure fictie is.