Werkt niet voor VOEDSEL dat vergaat ! Johannes 6:27

Focus waarop ?

Mijn Missie;

* Zuivere evangelie(Gods komende 1000-jarige Koninkrijk op aarde)

* Vorm aarde vanuit de Bijbel en zuivere wetenschap.

* De landbouw van God promoten en realiseren.

* Schepping versus Evolutie uitleg.

* Uitvindingen die iets toevoegen aan de aarde.

* Wat is Gods Koninkrijk? Wanneer komt het op aarde om te regeren?

We hebben het recht om ons vrij uit te spreken over misverstanden en onrecht in de samenleving. Dat geldt ook over aannames die onwaar zijn gebleken inclusief verwrongen levensvormen.

De praktijk leert dat de media een misleidende en desastreuze filosofie aan ons oplegt. 

Goede bestuurders, boeren, arbeiders, onderwijzers, ingenieurs en huisvrouwen zijn altijd nodig op aarde. Met gezond ontzag en rechtspraak voor God, de eigenaar van de aarde.

Hoe we de lokale besturen dienen te bezien in hun relatieve posities. Gaan ze Gods geboden overtreden dan behoeven we niet in hun immorele levens filosofie mee te gaan.

Romeinen 13: 1-3 "Iedere levende persoon is onderworpen aan de autoriteiten, want er is geen autoriteit dan door God: de bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve posities geplaatst(2)Wie zich verzet tegen de autoriteiten heeft zich tegen de regeling van God gesteld....... Blijft het goede doen tot uw eigen welzijn." 

Handelingen 5:29 "Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen".

 

 

Het voorkomen van een lijden in het 'Edmund Gettier syndroom' van deze wereld.