De bliksem nabootsen

Den landbouw van God

Vervolging nadat ik het afscheid van kunstmest aankondigde. Het is in vergelijk met John Wyclif en Maarten Luther in hun tijd en tijdsgeest.

De gehele voedselvoorziening op aarde is te wonderlijk voor woorden. Daar mijn voorkeur uitgaat naar het rentmeesterschap op aarde is het komen tot de juiste kringlooplandbouw een logisch gevolg.

Het is mij al jaren een tragedie dat we eigenlijk helemaal geen voeding in voedsel hebben. Daarbij dendert de chemische GMO lobby maar door met haar kunstmest ideologie van massa is kassa. Ze denken in ongezonde verdienmodellen en zijn ver van het gezonde pad gegaan.

Zoals in Genesis al staat beschreven zal het zaaien en oogsten onbepaald op aarde plaatsvinden(Genesis 8:22). De belofte Gods ten aanzien van onze voeding en voedselvoorziening is verzekerd en ook een betere komst van Gods komende regering met de juiste moraal.

Als dilettant ingenieur en uitvinder bedacht ik Condit Fertilizer in 2002. Dit om de gehele waanzinnige zoute kunstmest van het podium te drukken. Dit kwam mij op een onprettige vervolging te staan. Het uitte zich zelfs in rechtszaken en dakloosheid.

In 2020 kwam ik om de ultieme uitvinding UDAR samen met een collega in Nederland te introduceren.

In het jaar 1995, toen ik woonde in Oekraïne, viel het mij op dat de bodems van de graanschuur van Europa helemaal niet vruchtbaar waren. Toen was al het idee om de Lev Yutkin(1911-1980, CCCP) uitvinding nieuw licht te geven. Het inzetten van kunstmatige bliksem door drijfmest en vervuilingen. In 2005 konden we dit opnieuw niet toepassen op de landbouw in Slowakije bij gebrek aan goodwill en funding.

Schadelijke dierlijke drijfmest omzetten in een milieuvriendelijke organische meststof. Hierin heb ik een project samen met de Provincie Gelderland en enige moedige sympathisanten.

Als kringlooplandbouw promotor sta ik pal voor de gezonde boeren in Nederland met geloof en waarden. Het rentmeesterschap op aarde kan namelijk nooit zonder den Maker, God.....lieve mensen.

Zonder onze edele boeren en hun boerenland zijn we kansloos op aarde.

www.yellowagro.com   is mijn uithangbord aangaande de kringlooplandbouw en zuivel.

 

 

Liefde voor de Schepping is het uitsluiten van de evolutie theorie en haar waanzin.

Bijzondere tijden zijn het om mijn visie uit te dragen