Albert Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige van Joodse afkomst. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis.
In werkelijkheid was hij geen uitvinder maar een theoreticus met vele onwaarheden.

Hoe de wetenschap bezien ?

Charles Darwin en zijn waanzinnige evolutie theorie.
Tekening uit een Sovjet Unie tijdschrift , het jaar 1956.

"Mijn mening is dat ik wetenschap onderzoek, dat is pas echte wetenschap"!

" In de wereld van logische raadsels zetten aannames je altijd op een dwaalspoor. We dienen een raadseloplossend vermogen te tonen." 

Het gevecht om de waarheid;

Sla de kranten en tijdschriften open of bezie de TV en luister naar de radio. De zogenaamde facto checks zijn nauwelijks te ontwijken. Ook termen als post-facto en post-truth doen het goed. Dan nog de alternatieven, anti-wetenschap en zogenaamde complot-theorieën

Aangaande echte wetenschap zouden onze universiteiten en instituten de schone taak moeten hebben om het publiek eerlijk voor te lichten. Dus je niet laten verleiden door verbeeldingen die de wereld regeren nu. De feiten op tafel wetenschap! Nu dat gebeurt helaas niet om verschillende redenen, dus dienen we zelf op onderzoek te gaan.

Helaas is gebleken door mij dat de wetenschap die we kennen uit boekjes en via de media maar een MENING is uit een VISIE. Dit heeft niets te maken met technische innovaties die de mensheid dankzij normale wetenschap heeft verkregen.

Elke zuivere vorm van innovaties die er toe doen op aarde ondersteun ik mits het benut wordt ten dienste en niet om uzelf voor geld en macht.

De epistemologische twijfel aan het waarheidsgehalte van de door wetenschappers gemaakte waarheidsclaims is daar. Wantrouwen om de zogenaamde wetenschap is absoluut terecht.

Elke zogenaamde wetenschap is te bevragen, dat is namelijk Wetenschap!

Zo hebben mijn eigen empirische onderzoeken bepaalt dat de volgende wetenschappelijke 'feiten' onjuist zijn;

* Ontstaan leven en mens uit evolutie

* Ruimtevaart en maan/mars landingen

* Heliocentrische model van de aarde.

* Big Bang en zwaartekracht theorie.

* Ontkenning van God.

* Vaccinatie als levensreddend.

Voor mij is het duidelijk dat het waarheidsgehalte van de "wetenschap' niet overtuigend is. De bronnen bij de wetenschappers waarin ze zijn aangesloten is onbetrouwbaar. Belangen, politieke levens visies, geldstromen, bedrijfsleven en instituten bepalen het (wan)gedrag van de wetenschap te vaak.

Ook is onkunde en 'verbeelding regeert deze wereld' een vervelende belemmering.

Universiteiten krijgen alleen geld en steun als ze bijvoorbeeld evolutie promoten in plaats van schepping.

Een voorbeeld is universiteit van Wageningen, dat bekend zou staan om haar landbouw onderwijs. In 2009 werd daar nog het 200-jarige bestaan van Charles Darwin(1809) gevierd als een god.

Ook benoem ik het tijdschrift De Ingenieur waar ik ooit lid van was. Hun leugens over zogenaamde Mars reisjes en landingen en al die fictie verhaaltjes. Het is stuitend dat ze zulke leugens omzetten in waarheid aan de mensen. 

Wat zegt de Bijbel over de zogenaamde 'wijzen' der aarde? Weinig goeds. Zoals in het Boek Korinthiërs de hoofdstukken 1-3 wordt de wijsheid van de wereld als dwaas bij God vergeleken. Niet verwonderlijk als je al die fictie verhalen over evolutie, zwaartekracht en ruimtevaart zou willen geloven....

W.A. van der Weide , 26-02-2018

 

 

 

 

 

 

 

Evolutie onzin

Hoe Wageningen evolutie promoot via een Darwin. Darwin zijn onderzoeken, hoe boeiend ook is, zijn gebaseerd op Gods Schepping. Of Darwin in de herschepping nog terug komt op aarde is niet aan mij. Mocht dat wel zo zijn dan kan hij zijn ongeloof in God herstellen in vrede door echte wetenschap. Dan kan hij nuttig op de aarde in harmonie met de Schepping voor onbepaald leven met God.

The Fake Space met dank aan de heer Jouke Elsinga, Nederland.

Hoe we worden belazerd door onze media, wetenschap en schoolboekjes.Doe uw lateraal denken en onderzoek empirisch.