Welke religies betrad ik?

Alle religies zijn niet gegrond uit God, maar uit mensen gebleken.

Het woordje religie is iets waarmee we altijd wel te maken hebben. Religie bindt je vast in een netwerk met vaak een sociale controle, liefde op condities, schuldgevoelens en prestatiedrang met angst. Dat vooral bij enige religies.

Ook ik ben geboren in een religie, die "Rooms-katholiek" heette. Dat was tijdens mijn geboorte in 1961 en duurde tot 1986. Toen leerde ik via jongeren uit Bolsward dat er een Bijbel was met vele antwoorden op vragen die ik had. Dat was de volgende religie, namelijk de 'Jehova Getuigen". Na ac- en non-actieve jaren in deze religie was ik nog enige jaren zijdelings betrokken bij de Zevende Dags Adventisten religie. De laatste twee religies zijn stromingen uit de 19de eeuw en wordt ook wel de verlichting periode genoemd.

Men probeerde destijds de Bijbel beter te interpreteren en zich afgescheiden van de hervormden die te weinig brachten. Bijbel boeken als Ezechiël, Daniel, Openbaring werden dieper besproken.

Doordat ik nu weet dat het woord RELIGIE nergens in de Bijbel voort komt, is het derhalve 'man made'. Er bestaat geen valse en ware religie namelijk!

Persoonlijk vind ik mijn geloof in God zeer doorleefd. Daarom kan ik rustig met u redeneren aan de hand van den Schrift(Bijbel). Ook om te laten zien dat God in geheel geen enkele religie goed keurde dan alleen alle religies hooguit toeliet in deze tijden. Dat geldt ook voor atheïsme en allerhande levensvormen ideeën. 

Religie is geen doel maar hooguit een middel op aarde. Er is dan ook geen ware en onware religie definitie.

Op de vraag of ik nu(vanaf 2016)een religie aanhang? Neen

Geloof in God, Schepping en de Bijbel? Jawel

Waarom alle voormalige religies van mij(en de rest) niet uit God zijn? Dat kan ik in een lezing weergeven aan u.

Willibrordus van der Weide, 19-12-2021.