Waarom de LHBTI complete onzin is

Een kleine groepering heeft een vrijbrief om pure goddeloosheid te promoten.

"Afschuwelijke levensfilosofieën als een gender, homofolie en LHBTI gedoe vervuilen de aarde in taal en moreel. Door het toelaten van deze deconstructieve vormen van goddeloosheid vervalt een juist taalgebruik ook ermee".

We zien in de laatste jaren dat het promoten van homofolie in het openbaar niet meer strafbaar is bij ons. Het aanwakkeren van allerhande goddeloze levensstijlen is zelfs een rage aan het worden. De mens wordt gevoed door de media en partijen die een soort kunstmest mens wil maken.

Een misselijkmakende groepering als een LHBTI kaapte zelfs de regenboog vlag die aan God toebehoort. Ze gaan van goddeloos tot erger en propaganderen hun eigen deconstructieve levensstijl in het openbaar.

In de stad waar ik nu woon, Arnhem, worden zelfs zebrapaden in deze kleuren geschilderd. De lokale burgemeester, die zegt dat hij God dient, propagandeert en stimuleert het zelfs. Opmerkelijk dat hij lid is van een atheïstische partij waar hij zijn zogenaamde carrière aan te danken heeft. Bij een lezing in 2022 heb ik ook de vraag aan hem gesteld met welk geweten hij tot zijn hemelse Vader bid........ 

Hieronder nog een verslag van de NOS over een rechtszaak die de LHBTI hadden aangevoerd in Japan. De NOS staat voor nep news en het aanzetten van goddeloze levensvormen. Ook promoten ze een "cancel cultuur" en maken u eigenlijk belachelijk.

Daarbij zegt men dat het elkaar respecteren hun stokpaardje is. Eerst vulgaire levensvormen promoten en dan dient u dit te accepteren onder hun normen en waarden. Het heeft ook niets met God zijn liefdevolle regelingen te maken. Juist druist het in tegen elk fatsoenlijk ontzag.

https://nos.nl/l/2433489

Later zal ik nog weleens ingaan waarom het praktiseren van homofolie strafbaar is. Dit vanuit de zienswijze van God De Schepper. 

 

Tot zover....